Schumans Project BV

Gebouwgebonden Installaties

U kunt rekenen op een snelle, flexibele dienstverlening waarbij écht werk gemaakt wordt van installatietechnisch advies. Schumans Project B.V. streeft ernaar om de kosten van installatietechnische inspecties en adviezen tot een minimum te beperken. Op basis van beheer, milieu- en Arbo technische inspecties presenteert Schumans Project B.V. heldere rapporten, waarin oplossingen voor problemen zijn opgenomen. Schumans Project B.V. geeft ook een goed beeld van toekomstig onderhoud. Aan de hand van onze bevindingen kunnen wij de risico‘s inschatten en bepalen of deze beheersbaar zijn. Overigens gaat de dienstverlening desgewenst veel verder dan het uitvoeren van de inspecties en het opstellen van het advies. Immers, wij zijn U ook graag van dienst met het verzorgen van de projectmanagementtaken die noodzakelijk zijn bij het oplossen van mogelijke installatietechnische problemen.

Voorbeelden van werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

 • Keuringen bestaande installaties (gas, water, electra, ventilatie).
 • Legionellabeheer (uitvoeren van risico-analyses en opstellen van beheersplannen, toetsen van bestaande drinkwaterinstallaties conform geldende richtlijnen en voorschriften).
 • Conditiemetingen woningen.
 • Brandveiligheid controle en advies.
 • Controle rookgassystemen (inspecties kanalen en voeringen).
 • Kwaliteitsinspecties.

Bouwkundige Facetten

Het uitvoeren van dak- en gevelinspecties zoals controle spouwankers, dakconstructies en constructieve eisen m.b.t. veiligheid.

Geïntegreerde dienstverlening

Het collectief is groter dan de som der delen. Schumans Project B.V. heeft een uitgebreid team van specialisten in huis dat de totale onderhoudsstaat kan beoordelen. Door onze gezamenlijke kennis op installatietechnisch, bouwkundig, kwaliteits- en veiligheidsgebied te bundelen tot een geïntegreerde aanpak, zijn wij in staat opdrachtgevers snel een totaaloverzicht te geven.

Basis voor meerjarenonderhoudprognoses

Schumans Project B.V. staat bekend om haar heldere, inzichtelijke rapporten, waarin duidelijke adviezen voor oplossingen zijn verwerkt. Op basis van de feitelijke bevindingen kan Schumans Project B.V. bovendien heel precies aangeven welke investeringen opdrachtgevers moeten reserveren voor onderhoud en/of vervanging op korte, middellange en lange termijn.

Op alle onderdelen gecontroleerd

Schumans Project B.V. is specialist op het gebied van installatietechnische inspecties en advies. De ruime ervaring met de inspecties van woningen, kantoorpanden en Retail faciliteiten staat borg voor een onafhankelijk rapport en oordeel over het project. Een rapport waarop de gebouweigenaar met een gerust hart kan vertrouwen. Door middel van conditiemetingen brengt Schumans Project B.V. de komende jaren de conditie van uw installaties in beeld. Op basis van deze conditiemetingen en gesprekken met de eigenaar en/of de huurder over de gewenste kwaliteit gaat Schumans Project B.V. voor alle panden een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opstellen. Naast het opstellen van een MOP kan desgewenst ook een Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP) opgesteld worden. Duurzaam in het kader van een energiebewust onderhoudsplan. De gekozen methode NEN 2767 "Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" is een algemene en internationale standaard voor dit soort metingen.

Met de methodiek van conditiemeting volgens NEN 2767 en het vastgestelde onderhoudsbeleid kan:

 • op een transparante wijze worden gestuurd op het tijdig nemen van de juiste onderhoudsmaatregelen;
 • het onderhoud in overeenstemming worden gebracht met de doelstellingen van het vastgoed en de beschikbare middelen.
 • De norm NEN 2767 werkt met een conditiescore op een schaal 1-6, waarbij 1 overeenkomt met nieuwbouwkwaliteit en waarbij 6 onder het wettelijk minimum ligt.

Kenmerken conditiemeting:

 • Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van de installaties.
 • Gebrekenbeeld: ernst, omvang en intensiteit.
 • Conditiescore op een 6- puntsschaal.
 • Nuancering van de aangetroffen kwaliteit.

Doelstelling van conditiemeting is:

 • Het beheersen van de onderhoudskosten en energiemaatregelen.
 • Het optimaliseren van de kosten/kwaliteitsverhouding.
 • Prioriteitsstellen onderhoudsmaatregelen.
 • Afstemmen van onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand.
 • Monitoren van de kwaliteit van de installaties.
 • Onderbouwen van de Meerjarenonderhoudsplanning.

Naast deze dienstverlening bieden wij ook onze diensten aan bij het analyseren van casussen met betrekking tot klachtenonderhoud.

Met ons team van specialisten kan Schumans Project B.V. een analyse maken van de gestelde casus. Het aandragen van oplossingen geschiedt in overleg met de opdrachtgever en/of huurder. Ook als er tegengestelde belangen in het spel zijn, kan een "second opinion" de juiste oplossing bieden. Er zijn tal van situaties denkbaar, waarin een contra-expertise gewenst is. Schumans Project B.V. voert alle vormen van inspecties en veiligheidsmanagement uit.

Contactgegevens

 Bokslootweg 1

 6142 AB Einighausen

 046 4516386